Visie Denk je wel eens
dat je dom bent?
 
En wil je dat je snapt dat je
alleen maar 'anders' bent?

Binnen de visie van HIQ past het om bij begeleiding van hoogbegaafde kinderen aandacht te besteden aan alle aspecten van het 'Triadisch Interdepentiemodel' van Franz Mönks en Joseph Renzulli.


Triadisch Interdependentiemodel van Renzulli en Mönks (1985)

Het model van Renzulli en Mönks maakt zichtbaar hoe hoogbegaafdheid tot volle bloei kan komen: een hoog IQ (130+), motivatie en creativiteit moeten daarvoor intrinsiek aanwezig zijn. School, Gezin en Vrienden/ontwikkelingsgelijken (peers) zijn daarnaast echter bepalend voor het tot ontwikkeling komen van de hoogbegaafdheid.
Onderzoeker Lewis Terman (1877-1956) stelde ook al dat een positief ingestelde omgeving van even groot belang is als een hoog IQ, volharding, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Heller en Hany (1992) en Gagné (1991) onderschrijven bovenstaande visie. Hun modellen werken het samenspel tussen het hoge IQ en de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken verder uit. Allen onderschrijven ook het grote belang van ontwikkelingsgelijken (peers).

Ieder mens heeft behoefte aan het ontmoeten van anderen die zich op gelijk niveau ontwikkelen en waarmee je interesses kunt uitwisselen. Voor de gemiddelde mens gebeurt dat iedere dag, voor de gemiddelde scholier elke schooldag. De hoogbegaafde is hierin vaak eenzaam. Als hoogbegaafde leerling vind je weinig of geen (h)erkenning, je verveelt je snel bij de lesstof, je kunt - ondanks je hoogbegaafdheid - flinke leerproblemen hebben en je wordt vaak niet geaccepteerd door je klasgenoten en/of de docent(en). Soms passen hoogbegaafden zich zelfs zo aan de groep aan dat zij zichzelf als het ware ‘uitgummen’ tot er nog maar een klein streepje overblijft. Als het voor de reguliere school niet mogelijk is om volledig tegemoet te komen aan de sociale en emotionele en cognitieve behoeften van de hoogbegaafde leerlingen, dan is het aan te bevelen dat deze leerlingen die mogelijkheid ergens anders wel krijgen aangeboden.

Wanneer hoogbegaafden deel nemen aan een training (willekeurig welke training!), is het aan te bevelen een training te zoeken die ook bedoeld is voor hoogbegaafde deelnemers! Dat geldt voor zowel kinderen als ook voor volwassenen. Immers, je leert beter en sneller wanneer de training voor JOU bedoeld is. En wanneer je mede-deelnemers tegelijkertijd je 'peers' zijn, 'landt' de training ook veel beter. Wat er verteld wordt, past bij jou en wordt herkend. Bovendien zorgt het ook voor een veilige omgeving wanneer je (h)erkend wordt. Door de trainers kan daarnaast ingespeeld worden op de zeer eigen problematiek, de vragen die daarbij horen en de snelheid van informatieoverdracht.

Met andere woorden: Als je een hoge intelligentie hebt, je gemotiveerd en taakgericht bent en creatief in het oplossen van problemen EN als je in een gezin opgroeit waar je gesteund, aangemoedigd en gestimuleerd wordt EN je school je uitdaagt en je vrienden hebt die je ondersteunen, je begrijpen en waar je bij terecht kunt, dan is er een goed samenspel tussen alle zes factoren uit het model en wordt je hoogbegaafdheid naar buiten toe zichtbaar in je prestaties en handelen. Herkend en erkend worden zijn een belangrijke basis voor een goede ontwikkeling. En wanneer ondersteuning nodig is, geeft een bij jou passende begeleiding de meeste kans op 'lekker in je vel zitten'!
Een initiatief van HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid | ©2006-2015